Logo Beleef Princenhage

Heeft Princenhage een eigen museum nodig?

Met die vraag opent het Princenhaags museum op 15 december 2023 om 19.00 uur zijn jubileum tentoonstelling.

“Voor de antwoorden, kom naar de tentoonstelling!”

Poster Heeft Princenhage een eigen museum nodig?

30 jaar in beeld brengen historie van Princenhage

Het is op 12 december exact 30 jaar geleden dat een aantal Princenhagenaars op initiatief van Boudewijn van de Calseijde startte met het verzamelen, bewaren maar vooral in beeld brengen van de historie van Princenhage. Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente en pas in de jaren 70 en 80 werd op de door Breda verworven grond gebouwd. Er veranderde veel en dus was het goed dat nagedacht werd hoe de historie in beeld te brengen.

Jan Theuns tentoonstelling

De eerste jaren werden er tentoonstellingen op locatie georganiseerd. Als het bijvoorbeeld over het kerkelijke leven ging of de eerste Jan Theuns tentoonstelling werd daar de St. Martinuskerk voor gebruikt. Later kreeg het museum de beschikking over de aula van de protestantse begraafplaats Haagveld. Deze werd door de bouw van de nieuwe aula’s aan de Tuinzichtlaan niet meer gebruikt.

Erfgoed en actuele kunst uit Princenhage

In deze voormalige aula heeft het museum in de loop der jaren vele thema’s onderzocht en in beeld gebracht. Je kunt dat allemaal tijdens de nieuwe tentoonstelling zien. Inmiddels al weer ruim 6 jaar geleden is het museum verhuisd naar de overzijde, naar de voormalige portierswoning van de begraafplaats. Er werd een expositie ruimte aangebouwd en vanaf dat moment ging het museum naast erfgoed ook actuele kunst exposeren. Erfgoed in de winter maanden en in de zomermaanden minimaal 5 exposities van kunstenaars uit Princenhage en/of Breda.

Omdat het Princenhaags museum de beschikking kreeg over een prachtige binnentuin zijn er ook diverse culturele activiteiten geweest. Lunchconcerten en een aantal jaren tijdens de open monumentendagen modernere muziek.

Ook organiseerde het Princenhaags museum lezingen, vaak in combinatie met het thema van de tentoonstelling. Een aantal boekpresentaties vonden plaats omdat het boek een relatie met Princenhage had. Zelfs in een documentaire speelde het museum een rol.

Het Princenhaags museum weet het antwoord op de vraag die in de titel wordt gesteld wel, maar weten de bezoekers dat ook? Het Princenhaags museum gaat het ze vragen na hun bezoek.

Voor het eerst heft het Princenhaags museum geen entree (normaal € 3,00 p.p.) maar laten het aan de bezoeker over hoe ze in geld het museum en tentoonstelling waarderen.

Begindatum: 15 december 2023
Einddatum: 24 maart 2024
Locatie: Princenhaags musem, Haagweg 334, 4813 XE Breda

Meer informatie op de website van Princenhaags museum