Dorpsraad Princenhage

Dorp in Breda

In de wijken van Breda zijn wijkraden ingesteld die de schakel vormen tussen de burgers en het stadsbestuur. Princenhage heeft ervoor gekozen haar wijkraad “Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda” te noemen en onder deze naam bekend te stellen bij de gemeente Breda. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de wijk nog steeds vele karakteristieke kenmerken heeft behouden van het dorp dat het was vóór de annexatie van 1943 . En dat slaat niet alleen op de gezellige Haagsemarkt met zijn prachtige bebouwing. Dat slaat vooral op het verenigingsleven dat met zijn onderlinge samenhang een onzichtbare, maar duidelijk aanwezige, infrastructuur vormt waarop het dorpse leven stoelt. Het overgrote deel van de bewoners voelt zich thuis in het dorpse karakter van Princenhage. Tegelijkertijd worden de voordelen genoten die elke wijk van Breda toekomen.

Heb je een vraag aan de Dorpsraad? Stuur een e-mail naar princenhage@outlook.com

De Dorpsraad is een vereniging waar elke inwoner van Princenhage lid van kan zijn zonder overigens contributie te betalen. De ledenraad van deze vereniging benoemt het bestuur, maar kan het ook naar huis sturen. Verder wordt het beleid van de Dorpsraad door de ledenraad getoetst, zodat kan worden gesteld dat de Dorpsraad de bewoners van Princenhage vertegenwoordigt. Op deze site kunt u alle nodige informatie vinden over de Dorpsraad en waar de bestuursleden mee bezig zijn. Uiteraard kunnen inwoners van Princenhage hun inbreng hebben tijdens de ledenvergaderingen die  jaarlijks wordt gehouden. Ook kunt u de bestuursleden altijd persoonlijk benaderen met ideeën of kritiek.

Nieuwsberichten van Dorpsraad Princenhage

Logo Breda Doet Mee

Breda doet mee

Als inwoners van Breda, zijn we op weg naar een duurzamere toekomst. Dat doen we voor de stad, maar ook voor onszelf en voor de toekomst van onze kinderen.

Lees verder »

Kerstbomen inleveren

Kerstbomen kunt u op verschillende manieren aanbieden. U kunt uw kerstboom klein knippen en in de gft-container doen. U mag de kerstboom van 8 t/m

Lees verder »