Logo Beleef Princenhage

Sprekers op de ALV van de Dorpsraad Princenhage

Op dinsdagavond 28 mei 2024 houdt de Dorpsraad haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering in Cultureel Centrum De Koe. Alle inwoners van Princenhage zijn welkom van af 20.00 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen bij een ALV zijn er enkele interessante sprekers uitgenodigd.

Sporthal de Doelen

De voorzitter en de secretaris van de Sporthal komen vertellen wat de status is van het realiseren van een nieuwe Sporthal. De huidige sporthal is te klein en de parkeerfaciliteiten laten te wensen over. Er zal wat verteld worden over de faciliteiten en grootte van de nieuwe hal. Waar komt de nieuwe hal en wanneer verwacht men de hal te kunnen realiseren.

Waterhuishouding Princenhage/Breda

Het zal niemand zijn ontgaan dat het de laatste tijd veel heeft geregend wat hier en daar tot overlast heeft geleid. De verandering in het milieu brengt extremere weersomstandigheden met zich mee zoals grote hevige stortbuien.
Dorpsraad Princenhage heeft de gemeente Breda gevraagd om te vertellen wat er is gedaan en wat er nog wordt gedaan om de hevige waterstromen te verwerken.

Plan Princenhage

Samen met de gemeente wil de Dorpsraad een meerjarenplan voor het dorp opstellen. Op de kaart van Princenhage is aangegeven waar bomen kunnen worden geplant, straten onderhanden moeten worden genomen, op welke plekken groen kan worden geplant, waar het verkeer kan worden aangepast enz.
Tijdens de avond is er gelegenheid om ideeën aan te brengen die in het plan kunnen worden meegenomen.

De Dorpsraad Princenhage verwacht je op 28 mei 2024 om acht uur in de Koe!