Logo Beleef Princenhage

Stichting Princenhage dorp in Breda

Het dorpse karakter van Princenhage

In 2016 is de Stichting Princenhage dorp in Breda opgericht. De stichting heeft als doel het initiëren, ondersteunen en realiseren van activiteiten die het dorpse karakter van Princenhage als dorp (stadswijk) van Breda ten goede komen in de ruimste zin van het woord.

De aanleiding was de 75 jarige annexatie van de Gemeente Princenhage in 2017.  Er zijn dan ook voornamelijk activiteiten georganiseerd die aansluiten of samenwerken met activiteiten in de stad Breda, zoals:

  • Princenhage Swingt, muziekfestival
  • Princenhage Groen, 75 lindebomen en een vijftal meerstammige lindes op markante plekken,
  • Princenhage in beweging, van Haagsemarkt naar Grote Markt, een dorpsreünie
  • Princenhage Jazz
  • de Princenhaagse Blind Walls
  • Princenhage Klassiek, mini-festival in de mooie tuinen van Princenhage.
  • 80 jaar bevrijding Princenhage

Steeds wordt gekeken naar activiteiten in de Stad die Princenhage als dorp kunnen promoten, denk de Wandeling ‘Las Lanzas’, door Princenhage in het kader van de komst van de Vuelta naar Breda.

Een vast terugkomende activiteit is Princenhage Klassiek wat in 2020 voor de eerste keer werd georgansieerd.