Logo Beleef Princenhage

Disclaimer

De informatie die op deze website staat vermeld is met de grootste zorg opgesteld en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)/bezoeker. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en word je verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Het gebruik van informatie van deze website, onze adviezen per email of onze reacties op je vragen, geschiedt geheel voor je eigen risico. Wij accepteren dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden hierin en/of verliezen die je hebt geleden ten gevolge van het maken van een beslissing met betrekking tot het gebruik van tekst(en) en/of afbeeldingen op deze site. Wij doen onze uiterste best om de informatie zo accuraat mogelijk op de website te laten verschijnen. Er kunnen echter altijd fouten in blijven zitten. Houd daar rekening mee. Houd er ook rekening mee dat niet alle items up to date zouden kunnen zijn, of dat de site tijdelijk of definitief off-line kan zijn. Wij geven dus geen enkele garantie voor continuïteit.

De website bevat voorts mogelijk links naar andere websites, direct dan wel indirect. Waar mogelijk zullen wij dergelijke links als zodanig herkenbaar maken. Dergelijke sites worden door derden verzorgd en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.  Bekijk onze privacyverklaring.