Logo Beleef Princenhage

Fietsrondje met de wethouders door Princenhage

Op maandagmiddag 3 april 2023 kwamen de wethouders Jeroen Bruijns en Arjen van Drunen een kijkje nemen in Princenhage. Er was een fietsrondje georganiseerd door de gemeente Breda om enkele ontwikkelingen te komen bekijken. Samen met bewoners, de Dorpsraad Princenhage, de fysiek- en sociaal wijkbeheerders en de wijkmanager van Princenhage was de eerste stop bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de Mormoonse kerk aan de Ettensebaan. Hier werden we ontvangen door dhr. Eric MacLean, lid van de kerk. We kregen een enthousiaste rondleiding en uitleg over het nieuwe kerkgebouw.

De kerk is al 45 jaar gehuisvest in Breda, heeft 250 leden en groeit nog steeds.
In de kerk is straks plek voor 500 leden.
Wereldwijd zijn er 16,5 miljoen leden, van wie de helft in de Verenigde Staten woont en waarvan er 9.300 in Nederland wonen. Een van de inkomstenbronnen van de kerk is het ledenbestand, de gelovigen moeten elk jaar 10% van hun inkomsten afstaan aan de kerk.
MacLean vertelde over de duurzame elementen die zijn aangebracht, zoals zonnepanelen en een groen plantenparadijs van sedum – een vetplant die water vasthoudt in zijn bladeren en zorgt dat het regenwater wordt geabsorbeerd, een goede bescherming tegen zon, regen en wind en zorgt voor verkoeling. Ook is gebruik gemaakt van stroken Belgisch blauw hardsteen die vanuit de fundering samenkomen in de toren van het gebouw. Dit staat symbool voor de rivieren de Aa of Weerijs en de Mark die in België ontspringen en samenkomen in Breda. Om de kerk wordt het een oase van groen en kleur.

Zo hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling van de aan- en afvoer van verkeer bij de Zuilenstraat en de diverse woonbouwontwikkelingen aan de Ettensebaan, deze baart de Dorpsraad en de bewoners van deze straat zorgen. De verkeersintensiteit neemt nog verder toe terwijl deze al zwaar belast is. Bij drukte gaat men een andere weg zoeken en dat gaat dan ook over de Haagsemarkt en de Nw. Heilaarstraat. De wethouders begrepen onze zorg en waren zelf ook enigszins verrast bij het zien hoe het verkeer vanaf het terrein van de kerk de ontsluiting heeft naar de Zuilenstraat. Deze loopt via de voorkant van het gebouw van fa. Kropman en dit is een smalle weg waar maar 1 auto langs kan.

De volgende stop was ’t Fort waar naast de speeltuin een project van 32 wooneenheden in 4 blokken is gepland voor begeleid wonen, jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking, onder beheer van de zorginstelling de Zuidwester. Het stuk grond waar het complex moet komen ligt nogal achteraf achter de woningen van de Zuilenstraat, fa. Kropman en naast de Mormoonse kerk.
De bewoners van ’t Fort hebben de onderstaande bezwaren.

  • ‘t Fort is een smalle straat en derhalve niet berekend op veel verkeer. Om bij het perceel te komen moet een toegangsweg worden gemaakt en dit gaat ten koste van een deel van de speeltuin. Door de gemeente is juist toegezegd extra speeltoestellen te plaatsen en de speeltuin op te knappen. De verkeersintensiteit neemt nog verder toe terwijl deze al zwaar belast is. Hierbij wordt vooral gedacht aan de aansluiting op de Ettensebaan vanuit de Zuilenstraat.
  • De criminaliteit neemt mogelijk toe. In het gebied houden zich regelmatig drugsgebruikers en drugsdealers op. De toekomstige, kwetsbare bewoners kunnen worden beïnvloed door de drugscriminaliteit waardoor het probleem nog groter wordt.

De bewoners hebben alle begrip dat er op deze plek iets moet worden gebouwd, dan maar liever drie woningen, maar het liefst zien zij dat het een groene plek blijft.
Wethouder Van Drunen gaf te kennen dat deze mensen ook ergens moeten wonen en zij moeten kijken naar oplossingen. Toegezegd wordt door de fysieke wijkbeheerder dat de bewoners binnenkort worden uitgenodigd om de plannen met de gemeente en ontwikkelaar te bespreken.

Weer op de fiets snel naar sporthal De Doelen. Hier aangekomen werden de wethouders verwelkomd door bewoners van De Doelen en dhr. Twan Janssen van de initiatiefgroep ‘Nieuwe Sporthal De Doelen’. Er werd het e.e.a. uitgelegd over het waarom van een nieuwe sporthal voor Princenhage en het proces waar de werkgroep De Doelen nu in zit. In het verleden is er nogal veel overlast geweest, urineren tegen de gevels van de woningen tot geluidsoverlast en heel veel verkeer en fout parkeren.
Sinds basketbalvereniging Barons de kantine runt is alles rustig.

De bewoners vroegen naar het proces van de nieuwe bouwontwikkeling op de plek van de sporthal.
Wethouder Jeroen Bruijns liet weten aan de aanwezige bewoners dat het duidelijk moet zijn dat zij inspraak krijgen zodra de participatie leidraad wordt opgestart. Voorzitter Marian Verheij van de Dorpsraad benadrukte dat de Dorpsraad van Princenhage toeziet dat de bewoners van zowel De Doelen als de bewoners waar de nieuwe sporthal komt betrokken worden bij de woningbouwontwikkelingen op de plek van de oude sporthal. Dit geldt ook voor de bewoners en gebruikers waar de nieuwe sporthal moet komen.

Weer snel op de fiets en door fietsend met de dames van de Plukroute Kim Schrier en Liesbeth van den Bruele naar Princevillepark. Daar vertelden zij, dat er door vandalisme enkele fruitbomen waren afgebroken en dat er op een informatiebord van de wandelplukroute hakenkruizen zijn gezet. De eerste keer dat dit werd opgemerkt is het bord weggehaald en is er een nieuw bord weggezet.
Zo’n nieuw infobord kost nogal wat, je kunt dit geld beter gebruiken voor nieuw groen.
De wethouders gaven aan dat het goed is om dit vandalisme te delen met de inwoners via de mediakanalen. Laat de mensen weten wat er gebeurt in je dorp! Dan letten mensen misschien zelf ook meer op en kunnen zij de personen erop aanspreken of dit aan jullie doorgeven.
De nieuw gezette boompjes hebben een dikkere stam.
We liepen gezamenlijk naar het project “het voedselbos” dat sinds kort is aangelegd met vrijwilligers van de plukroute.
De dames vertelden aan de wethouders over alle ideeën die er liggen om het park nog meer in te vullen en het biodiverser te maken.
Voorheen was er te veel gras en nu pronken er heel veel nieuwe fruitbomen waar straks fruit aan hangt voor iedereen, maar zeker ook voor de vogels die deze snoeptuin graag zullen bezoeken.
De ideeën voor het vergroenen van Princenhage zijn er volop. Zo fietsen we door naar de
Nw. Heilaarstraat bij Hagehof waar Liesbeth uitlegt wat hier de bedoeling is. Zij willen graag deze hoek aankleden met meer groen, nu is het alleen gras en een grote parkeerplaats met veel steen net als verderop in het Hagehof. Hopelijk kunnen zij dit eind dit jaar uitvoeren. Een ontwerp hebben zij al, alleen ontbreekt het geld nog om dit te kunnen aanleggen.

Het fietsrondje met de wethouders werd afgesloten bij het Roode Hert. Hier was gelegenheid om het e.e.a. te bespreken.