Bestuursleden Dorpsraad Princenhage

Dorp in Breda

Heb je een vraag aan de Dorpsraad?
Stuur een e-mail naar princenhage@outlook.com

Marian Verheij

Voorzitter dagelijks bestuur

Kees van den Heuvel

Secretaris dagelijks bestuur

Merel Mulders

Vice Voorzitter dagelijks bestuur

Niels Klep

Penningmeester dagelijks bestuur

Jan Gommers

Bestuurslid

Myrjam van Dorst

Bestuurslid

Martijn Kegler

Bestuurslid

Arjan Koreman

Bestuurslid

Katelijn Gravemaker

Bestuurslid – Notulist

Dafni Jansen

Bestuurslid