Stichting Evenementen Princenhage

De visie en missie van S.E.P. is een gezellig, aantrekkelijk Princenhage voor bewoners en ondernemers. Mensen zullen praten over een bourgondische dorpskern in de stad Breda waar actieve, sociale, down to earth mensen zich vertoeven. Dat is waar S.E.P. voor gaat.
S.E.P. staat voor samenwerking en beleving. Samen zorgen we ervoor dat Princenhage een kern is en blijft waar het fijn wonen is en ondernemers zich willen vestigen. S.E.P. is een actieve club van mensen die er plezier in hebben om samen met anderen positieve belevingen in Princenhage te realiseren.

Aanbod

We organiseren standaard minimaal 4 evenementen per jaar, het
Princenhaags Kampioenschap Eierwerpen, Koningsdag, De Braderie en Princenhage Fonkelt. Daarnaast organiseren en ondersteunen we diverse evenementen door het jaar heen. Alles om de cohesie in ons dorp in Breda te vergroten. We brengen jong en oud samen, verbinden mensen en promoten Princenhage voor iedereen!

Adres

Haagsemarkt 20
Breda

Email

maikel@stichtingevenementenprincenhage.nl

Telefoon

06 - 19356586

Website

stichtingevenementenprincenhage.nl